Stiri Recente

Statut FRA

Anișoara StanciuPRESEDINTE FRA

PRESEDINTE FRA – Anișoara Stanciu

2021 – Prezent

Adrian Mlădinoiu SECRETAR GENERAL FRA

SECRETAR GENERAL FRA – Adrian Mlădinoiu

2021 – Prezent

CAPITOLUL IINTERPRETARE

CAPITOLUL I

 1. IAAF – Asociaţia Internaţională a Federaţiilor de Atletism.
 2. AEA – Asociaţia Europeană de Atletism.
 3. ABAF – Asociaţia Balcanică a Federaţiilor de Atletism.
 4. FRA sau Federaţia Federaţia Română de Atletism.
 5. A.N.S – Agenţia Naţională pentru Sport
 6. C.O.S.R. – Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
 7. C.I.O. – Comitetul Internaţional Olimpic
 8. WADA –  Agenţia Mondială Anti-Doping.
 9. ANAD – Agenţia Naţională Anti-Doping.
 10. Club – Cluburile de atletism şi cluburile sportive cu
  secţii de atletism, persoane juridice de drept
  privat sau persoane juridice de drept public,
  după caz.
 11. Asociaţie sportivă – Societate civilă fără personalitate juridică, constituită potrivit prevederilor Codului civil şi ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificarile şi completările ulterioare.
 12. A.J.A./A.M.A. –  Asociaţii Judeţene de Atletism/Asociaţia de Atletism a Municipiului Bucureşti – persoane juridice de drept privat, constituite potrivit prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
 13. Secţie de atletism – Subunitate în cadrul unui club sportiv sau asociaţie sportivă constituită potrivit prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
 14. Adunarea Generală – Organ de conducere al F.R.A alcătuit din totalitatea asociaţilor.
 15. Consiliul Federal – Organul de conducere al F.R.A., care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, fiind constituit în conformitate cu prezentul statut.
 16. Afiliere – Actul juridic reprezentând decizia luată de F.R.A. sau AJA/A.M.A, după caz, de a admite printre membrii săi o structură sportivă de atletism, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificarile şi completările ulterioare.
 17. Legitimare – Actul juridic bilateral stabilit între o structură sportivă de atletism şi un sportiv prin care sunt asumate drepturi şi obligaţii reciproce.
 18. Legitimaţie sportivă – Document care atestă apartenenţa unui sportiv la un club sau asociaţie sportivă.
 19. Membru – Structura sportivă afiliată la FRA, în condiţiile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului statut.
 20. Oficial – Persoana care reprezintă sau care este delegată să reprezinte FRA.
 21. Arbitru – Persoana competentă să evalueze calitatea prestaţiei, respectarea regulilor şi să aplice sancţiunile în cadrul unei competiţii sportive.
 22. Observator – Persoană delegată să supravegheze organizarea şi desfăşurarea competiţiilor oficiale.
 23. Regulament/Normă – Orice act cu caracter normativ emis de F.R.A în aplicarea şi completarea dispoziţiilor statutare.
 24. Regiune – Una din următoarele 8 subdiviziuni/subunităţi teritoriale:
  • Regiunea 1 – NORD – EST: Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui.
  • Regiunea 2 – SUD – EST: Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa.
  • Regiunea 3 – SUD – MUNTENIA: Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi.
  • Regiunea 4 – SUD–VEST – OLTENIA: Gorj, Vâlcea, Mehedinţi, Dolj, Olt.
  • Regiunea 5 – VEST: Arad, Timişoara, Caraş Severin, Hunedoara.
  • Regiunea 6 – NORD–VEST: Maramureş, Bistriţa Năsăud, Cluj, Sălaj, Bihor, Satu Mare.
  • Regiunea 7 – CENTRU: Alba, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu.
  • Regiunea 8 – BUCUREŞTI ILFOV: Bucureşti, Ilfov.
 25. Membru regional – Membru în Consiliului Federal al FRA, reprezentând o regiune, astfel cum este definită la punctul 24.
 26. Calendar competiţional – Calendarul tuturor competiţiilor oficiale tutelate de FRA desfăşurate la nivel naţional şi internaţional.
 27. Majoritate simplă – Reprezintă jumatate plus unu din membrii afiliaţi prezenţi la vot.
 28. Majoritate absolută – Reprezintă jumatate plus unu din totalul
  membrilor afiliaţi cu drept de vot.
 29. Majoritate calificată – Este determinată de prevederile prezentului statut ca fiind de 2/3 din totalul membrilor afiliaţi prezenţi cu drept de vot.
 30. Majoritate relativă – Reprezintă numărul cel mai mare de voturi obţinut de un candidat în raport cu voturile obţinute de ceilalti candidaţi.
 31. Taxa – Suma de bani pe care o achita membrii FRA, sportivii, antrenorii, arbitri în schimbul unor servicii prestate sau al anumitor drepturi, în condiţiile şi la termenele stabilite de regulamentele FRA.
 32. Cotizaţie – Suma de bani pe care trebuie să o achite în fiecare an membrii FRA, în condiţiile şi la termenele stabilite de regulamentele FRA.
 33. Penalitate – Sancţiune pecuniara ce constă în suma de bani pe care cel care săvârşeşte o abatere disciplinară/o încălcare a prevederilor prezentului statut, a regulamentelor şi a normelor FRA este obligat să o plătească în contul FRA.
CAPITOLUL IIDISPOZIŢII GENERALE

CAPITOLUL II

Art. 2

 1. Federaţia Română de Atletism este continuatoarea de drept a Federaţiei Sportive Naţionale de Atletism ce a funcţionat ca persoană juridică de drept public în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, devenind persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, prin reorganizarea dispusă de Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.
 2. Federaţia Română de Atletism, denumită în continuare FRA, funcţionează în baza Statutului propriu, a Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu completările şi modificările ulterioare, a HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 246/2005 şi a altor dispoziţii legale în materie, precum şi în conformitate cu Statutul IAAF si A.E.A, la care FRA este afiliată.
 3. FRA deţine în condiţiile legislaţiei în vigoare Certificatul de Înscriere a Persoanei Juridice Fără Scop Patrimonial nr. 18 din data de 28.01.2002, eliberat de Tribunalul Municipiului Bucureşti – Secţia a III-a Civilă şi Certificat de Identitate Sportivă nr. B/C/00020/2002, eliberat de Ministerul Tineretului şi Sportului la data de 29.01.2002, având în registrul special nr. 138.

Art. 3

 1. FRA este structură sportivă de interes naţional, persoană juridică de drept privat, de utiliatate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ.
 2. FRA este singura autoritate a atletismului recunoscută de organismele internaţionale – IAAF şi AEA – şi autorizată conform legii să organizeze activitatea atletică din România.

Art. 4
FRA se constituie din asocierea cluburilor sportive cu secţii de atletism şi asociaţiilor judeţene de atletism şi a municipiului Bucureşti, afiliate şi recunoscute conform legii.


CAPITOLUL IIIELEMENTE DE IDENTIFICARE

CAPITOLUL III

Art. 5
Denumirea federaţiei este FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ATLETISM, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii eliberată de către Ministerul Justiţiei cu nr. 685 din data de 14.09.2001.

Art. 6
Sediul FRA este în mun. Bucureşti, strada Doctor Primo Nebiolo nr. 2, sector 1 şi poate fi schimbat în condiţiile legii prin hotărârea Consiliului Federal.

Art. 7
FRA are emblemă proprie, prezentată în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul statut. Aceasta poate fi modificată numai prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 8
Durata de funcţionare a FRA este pe termen nedeterminat