Stiri Recente

Solicitare înscriere la sesiunea specială de bacalaureat 2020

În conformitate cu prevederile art 1, alin (4) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalalureat pentru anul 2020, Ministerul Educației și Cercetării organizează “o sesiune specială de bacalaureat pentru elevii din clasele a XII-a și a XIII-a participanți la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale care se desfășoară în perioada sesiunii normale de bacalaureat

În acest sens a fost aprobată organizarea sesiunii speciale de bacalaureat în perioada 9-22 mai 2020, conform OMEC nr. 3244/2020 (publicat în MO nr. 145/24.02.2020)

Precizăm că la sesiunea specială a examenului de bacalaureat ce se va desfășura în perioada 9-22 mai 2020, participă numai absolvenții din seria curentă pentru care FRA face dovada că sunt componenți ai loturilor naționale și care în timpul desfășurării examenului de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie se găsesc în una din următoarele situații:

  • Se află în pregătire centralizată la loturile naționale în vederea participării la competițiile internaționale oficiale,
  • Participă la competiții internaționale oficiale.

Pentru asigurarea participării la examenul de bacalaureat 2020, sesiunea specială,  a sportivilor cluburilor Dvs, elevi în clasele a XII-a și a XIII-a, care fac parte din loturile naționale de pregătire pentru competițiile sportive internaționale sau care participă la competițiile internaționale 2020 vă rugăm să transmiteți prin poștă / depuneți personal solicitarea însoțită de documentația aferentă în original (adeverința de elev, anexa 1 și anexa 2), semnată și ștampilată, la sediul Federației Române de Atletism din str. dr. Primo Nebiolo nr. 2, sector 1, Bucuresti, Romania, cod postal – 011349 (în atenția dlui Doru Crișan) și în format electronic (anexa 2 – fișier editabil excel!) la adresa de email office@fra.ro.

Termenul de transmitere prin poștă/depunere a documentelor originale este vineri, 13.03.2020, la sediul FRA.

 

Documente atasate:

ANEXA 1 – Cerere inscriere (docx)

ANEXA 2 – Tabel nominal sportivi (xlsx)