Stiri Recente

Reluarea activităților în unitățile de învățămînt cu program sportiv integrat și suplimentar

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a remis astăzi Inspectoratelor Şcolare Judeţene şi Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, o adresă prin care precizează condiţiile în care se poate relua activitatea în unitățile de învățămînt cu program sportiv integrat și suplimentar

„Având în vedere Ordinul comun al Ministerului Tineretului și Sportului și al Ministerului Sănătății nr. 601/971/21 mai 2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării competițiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, precum și a activităților de pregătire sportivă în spații închise, în bazine acoperite sau aflate în aer liber de către sportivii profesionişti, sportivii de performanță și/sau legitimați, vă transmitem următoarele:

  • unitățile de învățământ cu program sportiv suplimentar (cluburile sportive școlare) şi cele cu program sportiv integrat (liceele și școlile gimnaziale cu clase cu program sportiv) își pot relua activitatea (antrenamente/participare competiții) la grupele de avansați și performanță care sunt angrenate în competițiile oficiale, de nivel național sau internațional, aflate în calendarul federațiilor sportive naționale de specialitate și care se încadrează în prevederile Ordinulul MTS și MS nr. 601/971/21 mai 2020;
  • unitățile de învățământ cu program sportiv școlar suplimentar și/sau integrat care își vor relua activitatea vor realiza proceduri proprii prin care se vor pune în aplicare, la nivel de unitate de învățământ, toate prevederile Ordinului MTS și MS nr. 601/971/21 mai 2020;
  • dacă activitatea sportivă nu se desfășoară în bazele sportive proprii, se vor încheia protocoale de colaborare cu administratorii/proprietarii acelor baze sportive în care se va reglementa desfășurarea activitatllor în conformitate cu Ordinul MTS și MS nr. 601/971/ 21 mai 2020.”

Descarcă de aici adresa oficială