Stiri Recente

PROGRAMUL ”BURSE OLIMPICE PENTRU JUNIORI” 2022

Propunerile nominale de  intrarea în Programul BOPJ, au fost alcătuite în baza următoarelor criterii :

Criteriul nr 1 : diferența de puncte între cea mai bună performanță și punctajul performanței standard oficial de participare la o competiție majoră (C.M./C.E.).

Criteriul nr 2 : poziția în clasamentul mondial sau european.

Criteriul nr 3 : posibilitatea statistică de a se clasa în finală la o probă din cadrul concursului FOTE 2022 (au drept de participare anii 2006 și 2007).