Stiri Recente

Informare în vederea desfășurării Adunării Generale

INFORMARE

 CĂTRE,                                                                                                                                               TOATE STRUCTURILE SPORTIVE CU DREPT DE VOT,

AFILIATE LA FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ATLETISM

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) din Statutul Federației Române de Atletism (F.R.A.), Consiliul Federal, în ședința din data de 12.05.2021, a hotărât următoarele:

  1. Reconfirmarea datei de 19.05.2021, ca fiind data ADUNĂRII GENERALE ORDINARE DE ALEGERI. Tot în ședința din 12.05.2021, Consiliul Federal a hotărât ca ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DE ALEGERI să se desfășoare începând cu ora 11.00, Complexul Romexpo, sala PENTAGON, bulevardul Expoziției, nr. 1, sector 1, București (anexa 1 – locul de desfășurare a Adunării Generale Ordinare de Alergeri); Această punct completează adresa nr. 784/15.04.2021.
  2. Formularul pentru înregistrarea delegatuui cu drept de vot (anexa 2);
  3. Listă definitivă a structurilor sportive eligibile să voteze la Adunearea Generală Ordinară de Alegeri din data de 19.05.2021, aprobată de Consiliul Federal în ședința din data de 12.05.2021 (anexa 3).

Consiliul Federal a aprobat completarea Regulamentului de vot astfel:

– candidații nu vor face parte din nici o comisie care să se ocupe de organizarea alegerilor.

Prezenta informare este postată astăzi 12.05.2021, pe site-ul FEDERAȚIEI ROMÂNE DE ATLETISM – www.fra.ro – și are valoare de comunicare oficială față de orice persoană interesată.

 

PREȘEDINTE,

FLOREA FLORIN

 

Anexa 2

Formular înregistrare delegat cu drept de vot

 

Nr. _________/__________________

 

DELEGAȚIE

Structura sportivă _______________________________________________________

Prin prezenta confirmăm că, delegatul cu drept de vot la Adunarea Generală Ordinară de Alegeri a Federației Române de Atletism din data de 19.05.2021, este:

Dl./Dna. Nume _________________________________________________________________

Prenume ______________________________________________________________________

Date de identificare:

Seria/Număr – Buletin identitate/ Carte de identitate _________________/___________________

C.N.P. ________________________________________________________________________

__________________________          ___________________                    _________________

Președinte/Director                              Semnătura                                  Data și ștampila

Nume și prenume

Descarcă documentul în format PDF