Stiri Recente

CRITERII DE CONSTITUIRE LOT NAȚIONAL CM 100km alergare

Federația Română de Atletism intenționează să trimită un lot de atleți la Campionatul Mondial de 100 km alergare, care va avea loc în Winschoten, Olanda, în 12 septembrie 2020. Pentru a putea face parte din lotul care va reprezenta România, atleții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  1. CRITERII GENERALE (TREBUIE ÎNDEPLINITE CUMULATIV):

1) Să dețină cetățenie română.

2) Să fie legitimați la un club sportiv care este afiliat Federației Române de Atletism, (conform criteriilor de legitimare care se găsesc pe site-ul fra.ro, la secțiunea Regulament, Capitolul 3, punctul 2).

3) Să aibă viza medicală.

 

  1. CRITERII SPECIFICE:

1) Să fi participat în ultimul an competițional (2019-2020) la o competiție oficială de 100 km alergare pe șosea unde să fi obținut un rezultat corespunzător cel puțin categoriei C, conform standardelor de clasificare ale IAU – Asociața Internațională de Ultramaraton:

  CATEGORIE A CATEGORIE B CATEGORIE C CATEGORIE D
Masculin < 7h 00 < 7h 30 < 8h 00 =/+ 8h 00
Feminin < 8h 30 < 9h 00 < 9h 30 =/+ 9h 30

 

2) Se vor lua spre analiză split-urile de 100km obținute la cursele oficiale de șosea alergate în ultimul an competițional (2019-2020). Rezultatul oficial înregistrat la split 100km trebuie să fie corespunzător cel puțin categoriei C, conform standardelor de clasificare ale IAU – Asociața Internațională de Ultramaraton, menționate mai sus.

Pentru a dovedi rezultatul, ultraatletul trebuie sa indice linkul competiției la care a participat și pagina unde apare înregistrat rezultatul său oficial la 100km sau 100km split.

Competiția care îi permite atletului selecția în lotul național trebuie să fi avut loc cel târziu până la data de 26 iulie 2020. Rezultatul de la nicio cursă alergată mai târziu de această dată limită nu va fi luat în considerare pentru selecția lotului.

 

ÎNSCRIERE

Ultraatleții interesați să facă parte din lotul care va reprezenta România la Campionatul Mondial de 100 km alergare care va avea loc la Winschoten, Olanda, pe 12 septembrie 2020, sunt invitați să trimită CV-ul atletic din care să rezulte îndeplinirea criteriilor mai sus menționate la adresa de email ultraatletism@fra.ro, până cel târziu miercuri 29 iulie 2020. După expirarea termenului limită de trimitere, niciun CV atletic nu va mai fi luat în calcul spre analiză.

 

În procesul de analiză și formare a lotului național, Subcomisia de Ultraatletism va ține cont de:

– forma fizică actuală a atletului (formă sportivă și să nu fie accidentat).

– potențialul de a obține un loc cât mai aproape de podium.

 

Subcomisia de Ultraatletism din cadrul Federației Române de Atletism va analiza informațiile primite, iar componența lotului va fi anunțată vineri 31 iulie 2020.

 

IMPORTANT!

Atleții selecționați în lot trebuie să respecte regulile și regulamentele FRA, IAAF și IAU cu privire la participarea în competiții, inclusiv regula privind vizita medicală obligatorie la Institutul Național de Medicină Sportivă (INMS) pentru obținerea vizei medicale care atestă faptul că sunt apți pentru această competiție. De asemenea, atleții selecționați în lot nu vor putea participa la nicio competiție de alergare cu o distanță mai mare de 50 km în perioada 24 august – 11 septembrie 2020. Nerespectarea acestor cerințe va atrage după sine neparticiparea la Campionatul Mondial de 100 km alergare din anul 2020.

 

REZUMAT:

  • Perioada de calificare: 1 ianuarie 2019 – 26 iulie 2020
  • Trimitere CV atletic din care să rezulte îndeplinirea criteriilor: până cel târziu miercuri 29 iulie 2020.
  • Anunțare componență lot: vineri 31 iulie 2020.
  • Număr de locuri disponibile: maxim 6 atleți și 6 atlete. Numărul locurilor finanțate de către Federația Română de Atletism va fi determinat de nivelul performanței sportive și de posibilitățile financiare ale FRA.

 

 Descarcă de aici documentul în format PDF