Stiri Recente

Criterii de constituire lot național Campionatul Mondial de 50KM alergare pe șosea

 

CRITERII DE CONSTITUIRE LOT NAȚIONAL

Campionatul Mondial de 50 km alergare pe șosea

 Taipei, Taiwan, 31 octombrie 2021

 

Federația Română de Atletism intenționează să trimită un lot național care va reprezenta România la Campionatul Mondial de 50 km alergare pe șosea de la Taipei, Taiwan, din 31 octombrie 2021. Pentru a face parte din lotul care va reprezenta România la acest Campionat Mondial, atleții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  1. CRITERII GENERALE (TREBUIE ÎNDEPLINITE CUMULATIV):

1) Să dețină cetățenie română.

2) Să fie legitimați la un club sportiv care este afiliat Federației Române de Atletism, conform criteriilor de legitimare care se gasesc pe site-ul FRA (www.fra.ro), la secțiunea Regulament, Capitolul 3, punctul 2.

3) Să aibă viza anuală și viza medicală la zi pe carnetul de legitimare. 

  1. CRITERII SPECIFICE (TREBUIE ÎNDEPLINIT CEL PUȚIN UNUL):
  • *Campionii naționali din anul 2021 la proba de 50km alergare pe șosea, masculin și feminin, se califică automat, sub rezerva ca nivelul lor de performanță să fie sub:

Femei – 4h00min

Bărbați – 3h30min

2) **Să fi participat în perioada 2019-2021 la o competiție oficială de 50 km alergare pe șosea, recunoscută și certificată de IAU (IAU labelled), la care să fi avut un nivel de performanță sub:

Femei – 4h00min

Bărbați – 3h30min

3) **Să fi participat în perioada 2019-2021 la o competiție oficială de maraton șosea (42km195m), recunoscută și certificată AIMS, la care să fi avut un nivel de performanță sub:

Femei – 3h00min

Bărbați – 2h35min

Competiția care îi permite atletului selecția în lotul național trebuie să fi avut loc cel târziu până la data de 15 august 2021. Rezultatul de la nicio cursă alergată mai târziu de această dată limită nu va fi luat în considerare pentru selecția lotului.

Pentru a dovedi rezultatul, ultraatletul/a trebuie să indice linkul competiției la care a participat și pagina oficială unde apare înregistrat rezultatul său.

*Federația Română de Atletism organizează în 17-18 aprilie 2021 Campionatul Național de 50km alergare pe șosea unde sportivii români își vor putea îndeplini criteriile specifice de calificare pentru Campionatul Mondial de 50 km.

**Atleții care și-au îndeplinit baremele de calificare în anul 2019 sunt obligați să dovedească că și-au menținut un nivel de fitness și sănătate corespunzător, indicând în acest scop alte curse pe distanțe similare la care au participat de atunci și până în anul 2021.

ÎNSCRIERE

Toți atleții interesați să facă parte din lotul care va reprezenta România la Campionatul Mondial de 50 km alergare pe șosea de la Taipei, Taiwan din 31 octombrie 2021 sunt invitați să trimită candidaturile din care să rezulte îndeplinirea criteriilor generale și cel puțin a unui criteriu specific la adresa de email ultraatletism@fra.ro până cel târziu miercuri 18 august 2021. După data de 18 august 2021 nicio candidatură nu va mai fi luată în calcul spre analiză.

 

Subcomisia de Ultraatletism din cadrul Federației Române de Atletism va analiza informațiile primite, iar componența lotului va fi anunțată miercuri 25 august 2021.

 

Selecția se va face în ordinea celor mai bune performanțe, echipa putând să includă atât alergători de 50km șosea,  cât și alergători de maraton. În procesul de analiză și selecție, se va ține cont de forma fizică actuală a atletului, să nu fie accidentat și de potențialul său de a obține o medalie.

 

IMPORTANT!

Atleții selecționați în lot trebuie să respecte regulile și regulamentele FRA, World Athletics și IAU cu privire la participarea în competiții, inclusiv regula privind vizita medicală obligatorie care trebuie efectuată la Institutul Național de Medicină Sportivă (INMS) pentru obținerea vizei medicale care să ateste faptul că sunt apți pentru această competiție sportivă mondială. Atleții selecționați în lot nu vor putea participa la nicio competiție oficială de alergare cu o distanță egală sau mai mare de 42km195m în perioada 11 – 29 octombrie 2021. Nerespectarea acestor cerințe va atrage după sine neparticiparea la Campionatul Mondial de 50 km alergare pe șosea de la Taipei, Taiwan, din 31 octombrie 2021.

 

REZUMAT:

Perioada de calificare: 1 ianuarie 2019 – 15 august 2021.

Trimitere candidatură din care să rezulte îndeplinirea criteriilor generale și cel puțin a unui criteriu specific de selecție: până cel târziu miercuri 18 august 2021.

Anunțare componență lot național: miercuri 25 august 2021.

Număr de locuri disponibile: maxim 6 atleți și 6 atlete. Numărul locurilor finanțate de către Federația Română de Atletism va fi determinat de nivelul performanței sportive și de bugetul FRA aprobat pentru anul 2021.

Diana Amza                                                                    Augustin Iancu

Președinte Subcomisia de Ultraatletism                   Secretar General FRA

Descarcă documentul în format PDF