CONVOCATOR AGA

Către toate structurile sportive cu drept de vot, afiliate la Federația Română de Atletism:
Consiliul Federal al F.R.A. a hotărât în ședința din data de 05 mai 2022 convocarea și ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale în data de 27 mai 2022, orele 17.00, locația Centrul Cultural Județean Argeș, Sala Lumina, B-d-ul Nicolae Bălcescu, nr.141 (fostul cinematograf Lumina), orele 17:00, situată în Pitești.
Participarea în cadrul Adunării Generale Ordinare se face prin reprezentantul legal al fiecărui membru afiliat (cu drept de vot), sau prin delegatul reprezentantului legal. În cazul în care reprezentarea se face printr-o altă persoană decât reprezentantul legal, dovada reprezentării se face printr-un înscris sub semnătură privată sau autentic, semnat de către reprezentantul legal al membrului afiliat.
Potrivit dispozițiilor art. 35, alin. (1), coroborat cu art. 47, din Statutul federației și a Hotărârii Consiliului Federal din data de 05.05.2022, Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale din data de 27.05.2022 este următoarea:

1. Deschiderea Adunării Generale – alocuțiunea președintelui F.R.A.;
2. Constatarea întrunirii cvorumului;
3. Desemnarea a 3-5 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial;
4. Aprobarea Ordinii de zi;
5. Raportul de activitate a Consiliului Federal (pe anul 2021) privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima adunare generală și aprobarea prin vot a acestuia;
6. Prezentarea execuției bugetare pe anul precedent (2021) și aprobarea prin vot a acestora;
7. Prezentarea și aprobarea prin vot a raportului Comisiei de cenzori pe anul 2021;
8. Prezentarea și aprobarea planului anual de activitate și a bugetului anual de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;
9. Votarea afilierii, suspendării și/sau excluderii membrilor F.R.A., după caz;
10. Votarea strategiei F.R.A. (2022-2025)

Descarcă de aici convocatorul în format PDF

FRA

Postari Recente

„Internaționalele României – Iolanda Balaș Soter”, una dintre cele mai vechi întreceri europene

În zilele de 25 și 26 septembrie 1948, pe Stadionul „Republicii” din București  (reinaugurat cu…

o săptămână in urma

Invitatie de Participare Achizitii Cazare si Masa

font romeu-30052023125748

2 săptămâni in urma

Copiii 1 și 2 își desemnează liderii naționali

Sâmbătă și duminică (27-28 mai), Stadionul „Iolanda Balaș Soter” va găzdui etapa finală a Campionatelor…

2 săptămâni in urma

Două recorduri naționale pentru mărșăluitorii noștri la Europeanul pe echipe

Astăzi (21 mai), la Podebrady (Cehia), s-a desfășurat Campionatul European de marș pe echipe, competiție…

3 săptămâni in urma

Start al Campionatului European pe echipe la marș

Astăzi (21 mai), la Podebrady (Cehia), se va desfășura „Europeanul” de marș pe echipe, competiție…

3 săptămâni in urma

Debut al sezonului național în aer liber

Sâmbătă și duminică (13-14 mai), pe Stadionul bucureștean  „Iolanda Balaș Soter” s-a desfășurat Campionatul Național…

4 săptămâni in urma