Stiri Recente

Convocator Adunare Generală Ordinară de Alegeri

CONVOCATOR

CATRE,

TOATE STRUCTURILE SPORTIVE CU DREPT DE VOT, AFILIATE LA FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM

In  conformitate cu prevederile art.31, alin (2) și ale art.34, alin. (1)  din Statutul Federației Romane de Atletism (FR.A.), Consiliul Federal a hotarat, în ședința sa din data de 25.02.2021, convocarea și ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE DE ALEGERI, care va avea loc în data de 22.04.2021, ora 11.00, la Grand Hotel Italia, aflat în Cluj-Napoca, str. Trifoiului, nr. 2,jud. Cluj.

Tot în ședința din data de 25.02.2021, Consiliul Federal a hotarat că dacă ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ DE ALEGERI din data de 22.04.2021, nu este statutar consimtita în prezența a doua treimi din numarul delegaților cu drept de vot (art. 37 a/in.I ), aceasta va avea lac în data de 06.05.2021, în același loc, aceeași ora si cu aceeași ordine de zi.

 

Descarcă documentul în format PDF (documentul conține convocator, model delegație, formular de acceptare a candidaturii, regulamentul de vot)