Stiri Recente

Comunicat: Reprogramare Adunare Ordinară Generală de Alegeri

TOATE STRUCTURILE SPORTIVE CU DREPT DE VOT, AFILIATE LA FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ATLETISM

CONVOCATOR 

Având în vedere răspunsul nr. 4968/07.04.2021 primit de la DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ cu privire la incidența prevederilor HG nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19,  cu modificările aduse  prin  HG  nr. 348/2 021 precum și Hotărârea nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul  României  începând cu data de 13  aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, coroborat cu art. 49 ațîn.1 din Statutul Federației Române  de Atletism, Consiliul Federal, prin Hotărârea 6.1, a aprobat în ședința din data de 15.04.2021, să reprogrameze Adunarea Generală Ordinară de  Alegeri în data de 19.05.2021, ora 11.00, la București, având  aceeași Ordine de zi ca cea comunicată pentru data din 22.04.2021.

Totodată, Consiliul Federal al Federației Române de Atletism a hotărât ca locația de desfășurare  a  Adunării Generale Ordinare de Alegeri din data de 19.05.2021 să fie stabilită/hotărâtă în ședința de Consiliu Federal ce va avea loc în dată de 12.05.2021, în conformitate cu dispozițiile legate de la aceea dată.

Membrii Consiliului Federal au hotărât cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți că toate demersurile efectuate pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare de Alegeri conform Statutului Federației Române de Atletism rămân valabile, inclusiv dosarele candidaturilor care au fost validate de Consiliul Federal din data de 25.03.2021.

Validarea delegatilor cu drept de vot se va face înaintea începerii Adunării Generale  Ordinare Anuale de Alegeri, începând cu ora 9.30, pe baza delegației scrise, în original, emisă pentru  această adunare reprogramată, de structura sport care i-a desemnat.

Prezentul Convocator a fost postat azi 15.04.2021, pe site-ul FEDERAȚIEI ROMÂNE DE ATLETISM – www.fra.ro – și are valoare de comunicare oficială față de orice persoană interesata.

lNFORMARE: Cheltuielie aferente Adunării Generale Anuale Ordinare de Alegeri, legate de transport, cazare, masă, etc., ale delegatilor, vor fi suportate de către fiecare structură sportivă.

Președinte

FLOREA Florin

Descarcă de aici convocatorul în format PDF