Stiri Recente

Clubul Sportiv Scolar Numarul 6

Denumire Club

Clubul Sportiv Scolar Numarul 6

Adresă

Strada Luica, Nr.70, Sector 4, Bucuresti

Director

Ionica Iordan

Secretar

Barbu Mihaela

Reprezentant

Adumitrachioaie Gabriel

E-mail

css6_bucuresti@yahoo.com

Telefon

Telefon: 012.450.40.32;
Fax: –

Istoric/ Descriere a clubului

Clubul Sportiv Școlar Nr.6 București a fost infiintat in anul 1990 si in prezent isi are sediul în zona de sud a orașului, în sectorul 4, pe strada Luica nr.70, într-o arie cu populație școlară numeroasă.Semnele distinctive ale clubului și culorile reprezentative sunt stipulate atât în Regulamentul Intern, cât și în StatululClubului Sportiv Școlar Nr.6 București.
Contextul social economic este favorabil pentru desfășurarea activităților specifice sportului de performanță ale clubului nostru.Accesul copiilor la activitățile clubului se face la modul nediscriminatoriu, în mod gratuit, vârstele fiind cuprinse între 6-19 ani, copii care provin din diverse medii sociale, atât de pe raza orașului Bucuresti cât și din localitățile limitrofe, din județul Ilfov.
Copiii sportivi, selectionați în grupele de pregătire sportivă, la diferite ramuri de sport cu care funcționează clubul nostru, participă la activitățile curente ale clubului, fără stresul notei și al catalogului, concentrați doar pe activitatea sportivă, activitate care-i fac să fie mai relaxați, mai receptivi și mai puțin predispuși la factorii sociali nocivi.
Accesul persoanlor cu care elevii-sportivi vin în unitate se face conform prevederilor R.I. Atât comportamentul elevilor cât și al însoțitorilor acestora fiind reglementat de același Regulament Intern
De-a lungul activităţii continue desfăşurată în 30 de ani în Clubul Sportiv Şcolar Nr.6 Bucureşti au fost înregistrate rezultate care au afirmat şi au consolidat o prestigioasă situare a clubului nostru între unităţile preuniversitare cu profil sportiv, cu contribuţii semnificative la performanţele competiţionale interne şi internaţionale înregistrate la toate categoriile competiţionale incluse în calendarul Ministerul Educatiei Nationale, ale federaţiilor naţionale, federaţiilor internaţionale şi al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

Nr secții

10

Nr sportivi atletism

122

Antrenor 1

Adumitrachioaie Gabriel

Antrenor 2

Ion Ion

Antrenor 3

Oprea Constantin

Antrenor 4

Grigore Cornel

Antrenor 5

Costache Virgil

Resposabil secție

Adumitrachioaie Gabriel

Site

https://css6bucuresti.ro/