Stiri Recente

INFORMARE SEDINTA CONSILIU FEDERAL 12-05-2023

Consiliului federal al Federației Române de Atletism, denumit în continuare CF, s-a întrunit în ședința ordinară, în conformitate cu prevederile art. 49 din statutul FRA, în data de 12.05.2015, orele 12,00, la Aula din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea materialelor și a Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare;
2. Aprobarea cererilor de duble legitimări, transferări, afilieri;
3. Diverse
La ședința CF au participat 17 din cei 21 de membri