Stiri Recente

Campionatul Balcanic de juniori – U18 (aer liber)

Dată de desfășurare: 12.06.2022

Localitate/Țară: Bar /  Muntenegru

OBIECTIVE: 16 medalii  (3 medalii de aur)

 

ONDIȚII DE PARTICIPARE:

 1. Vârsta de participare: Sportivi născuți   2005 – 2006

2. Număr de participanți pe probă: Fiecare țară are dreptul la doi competitori de probă, nu se admit H.C-uri.

3. Înscrieri:

 • Preliminare, cu 2 luni înaintea desfășurării competiției
 • Finale, nu mai târziu de7 zile înaintea derulării competiției (05.06.2022)

 SELECȚIA ECHIPEI, PROBE DE CONCURS ȘI STANDARDE DE PARTICIPARE:

1. Selecția :  Echipa va fi alcătuită din sportivii care dețin cele mai bune rezultate la data de 01.06.2022, rezultate realizate în sezonul 2022, aer liber. Federația va asigura participarea unui reprezentant în fiecare probă din program (inclusiv ștafetă) În cazuri deosebite, Federația poate finanța și participarea sportivului clasat în poziția a doua într-o anumită probă.

2. Probe de concurs M+F: 100m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 4x100m, 100/110mg, 2000m ostacole,înălțime, lungime, triplusalt, greutate, suliță, disc, ciocan.

3. Criterii de selecție în ordinea de mai jos:

a) Standarde de participare stabilite de FRA și aprobate în Consiliul Federal. Aceste standarde reprezintă media performanțelor aferente locului III la ultimele zece  ediții ale CB de juniori în aer liber.

 

Masculin Proba Feminin
11,10 100m 12,47
49,25 400m 57,23
1 :55.54 800m 2 :14.72
4 :04.63 1500m 4:42,87
8:56.76 3000m 10:24,93
14,50 110mg/100mg 14,32
6:11.36 2000m obst 7:10.58
2,00m Înălțime 1.70m
6,96m Lungime 5,73m
14,30m Triplu salt 12,32m
17,52m Greutate 14,49m
64,01m Suliță 47,61m
52.94m Disc 42,98m
65,70m Ciocan 57,53m
F.S. 4x100m F.S.

 

4. Definitivarea componenței lotului care va face deplasarea la această competiție se va realiza de către antrenorul federal responsabil de competiție și de către Comisia Tehnică a FRA, acest Lot fiind ulterior validat de către Biroul Federal. Comunicarea lotului care va face deplasarea precum și a antrenorilor care vor însoți delegația se va face pe data de :03.06.2022

5. Echipa care face deplasarea, se va reuni la București în data de 10.06.2022, la o locație ulterior transmisă. Prezența la reunirea lotului este obligatorie și se va avea în vedere un program stabilit, după cum urmează:

  • Verificarea documentelor de călătorie
  • Verificarea stării de sănătate a sportivilor, efectuarea testelor PCR, verificarea certificatului verde de vaccinare
  • Echiparea sportivilor și a antrenorilor
  • Semnarea documentelor: codul de etică și conduită, protecția datelor personale
  • Pentru cei care la data concursului nu au împlinit 18 ani este nevoie de Procură notarială pentru a părăsi Țara.
  • Antrenorii pe numele cărora se fac Procuri notariale, trebuie să obțină de la Poliție, Cazierul judiciar.
  • Înmânarea diurnei aferente competiției

6. Cluburile, pot finanța participarea unui sportiv în poziția a doua, cu condiția comunicării intenției până la data de 4.06.2022 (office!fra.ro

NOTĂ:

 • Orice modificare sau adăugare în regulamentul de desfășurare a competiției, primite de la WA, EA, ABAF, va fi adusă la cunoștință și actualizată în prezentul regulament.
 • Antrenorul responsabil pentru această competiție este Doru Crișan, telefon 0722.96.89.59

Director loturi juniori

   Doru Crișan