Stiri Recente

Comunicat şedinţă Consiliu Federal

 

Nr.471/25.03.2020

Către,

Toate Structurile Sportive Afiliate la Federaţia Română de Atletism

          Prin prezenta vă comunicăm că şedinţa Consiliului Federal din data de 20.03.2020, care avea pe Ordinea de zi stabilirea datei Adunării Generale Ordinare Anuale, conform art. 31 alin. 1 coroborat cu art. 53 alin. 1 lit. t din Statut, nu a mai avut loc deoarece nu a fost îndeplinită condiţia prevăzută la art. 49 alin. 2 din Statut (nu a fost îndeplinită majoritatea calificată de 2/3 a membrilor).

Având în vedere:

  • E-mailurile transmise la secretariatul Federaţiei de către membrii Consiliului Federal (în număr de 11);
  • Ţinând cont de Decretul Preşedintelui Romaniei nr. 195 din 16 martie 2020, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, coroborat cu Ordonanţele militare nr. 1, 2 si 3, conducerea executivă a Federaţiei vă informează că şedinţa de Consiliu Federal care va stabili data Adunării Generale Ordinare Anuale va fi stabilită la o dată care va fi comunicată ulterior.

Cu stimă,

Secretar General,

Augustin IANCU

Descarcă documentul în format PDF, de AICI.